Spravedlivý začátek

Spravedlivý začátek

By 0 Comment 13. 8. 2019

Petr s manželkou si půjčili na byt. To měli ještě oba práci. Pak přišlo dítě. Manželce se zúžil příjem na peněžitou pomoc v mateřství a Petr přišel o práci. Sice si našel celkem brzy novou, ne však tak dobře placenou. Na dárky k vánocům a na dovolené nezbývalo tolik, proto či spíš přesto si zase půjčili. Nyní čelí exekuci, ze svých dluhů se snaží vybruslit.
mince a budík
Krátce popsaný příběh není ničím neobvyklým, zejména ne pro mladé lidi, kteří nemají v životě tolik štěstí jako ostatní. Ne všichni se totiž mohou opřít o poznávání světa způsobem, který většina z nás považuje za přirozený. Vyrůstat v rodinném prostředí a osvojovat si tak základní návyky pro budoucí samostatný život není bohužel dopřáváno spoustě dětí. V Čechách jde o číslo zahrnující kolem osmi tisíců dětí, jež vyrůstají v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Počet dětí v dětských domovech ročně kolísá, nicméně výkyvy jsou záležitostí několika stovek. O poklesu však nelze hovořit, naopak křivka dle statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky mírně vzrůstá. To v komparaci k spíše stagnující natalitě není nikterak pozitivním trendem.
Uvedená čísla platí též za počet potencionálních problémů ekonomických. Absence modelu fungování rodiny i po stránce materiálního zabezpečení bývá dle odborníků častým důvodem pro nedobrý začátek do světa financí. Dochází k tomu i přes skutečnost, že kladné nahlížení na výuku a osvětu v rámci finanční gramotnosti je obecně na vzestupu.
dívka hledící na kasičku
Potřeba s tímto stavem něco udělat je nabíledni. Staré známé „vše je o lidech“ zde platí snad ještě více. Naneštěstí existuje o téhle situaci povědomí nejen v odborných kruzích. O negativních dopadech špatné finanční gramotnosti na osobní život se již mohla přesvědčit řada lidí. Mezi ně je nutné započítat i osoby blízké samotným postiženým. Do dluhové pasti totiž padají často už celé rodiny zakládané právě mladými lidmi s neodpovědným ekonomickým chováním. Že snazší cesta do života vede skrze poznání, resp. s pomocí osvěty a vzdělání, poznává tedy čím dál tím víc i širší veřejnost, nejen ta odborná. Pomocná ruka tak bývá natažena mnohdy i z nestátního sektoru.