Proč se dnes těší instalatéři velké popularitě

Proč se dnes těší instalatéři velké popularitě

By 0 Comment 7. 4. 2023

Pracují nonstop – oni pochopitelně nepracují nepřetržitě jako perpetuum mobile, udržují pouze nonstop havarijní servis, což znamená, že je můžete kontaktovat prakticky kdykoli. Nonstop instalatérský servis je jakousi zárukou klidného spánku i v případě závažné havárie plynových spotřebičů, odpadů, vody a topení.

instalatérské nářadí

Pověst z období socialismu již dávno vyvanulainstalatéři se netěšili příliš dobrému jménu v této době, bylo to dáni jejich nižší vzdělaností, nevalným přístupem k práci, úplatkářstvím, melouchy a také omezeným pracovním rozsahem. Současná podoba řemesla se výrazně liší, do jeho vývoje zasáhly moderní technologie a postupy, které za socialismu byly lidem zcela neznámé.

instalatérské práce

VTP – obrovský rozsah znalostí a dovedností instalatérského řemesla souvisí se systémy, které spravují. Mohli bychom je ve zkratce pojmenovat jako VTP, tedy „voda, topení, plyn“. Topenářské práce obnáší i podlahové vytápění a plyn se týká jak plynových rozvodů, tak i spotřebičů.

Kanalizace – čištění kanalizace není sice tak častým jevem, ale dojde-li k jejímu zanesení, je nutné nasadit těžkou techniku a potrubí v krátké době zprůchodnit. Kanalizace může být zanesena bahnem, listím, kameny a štěrkem, pískem a kořeny prorůstajících dřevin. S vyčištěním kanalizace si amatéři neporadí a zásah profesionála je zde vysloveně nutný.

Revize – instalatér provádí i revizní činnost, která se týká všech systémů, a klade si za cíl předcházet potížím a havarijním situacím, vznikajícím při využívání všech vyjmenovaných zařízení. V rámci revize je možné dohodnout i rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v domě, pokud jsou provedeny ještě postaru, v pozinkovaných nebo dokonce olověných trubkách, a podobné je to i s vytápěním, kde se demontuje starý kotel na tuhá paliva a systém přestaví na plynový kotel nebo krbové vytápění.