Co si představit pod pojmem segmentace?

Co si představit pod pojmem segmentace?

By 0 Comment 29. 4. 2023

Segmentace trhu znamená, že jej rozdělíme na různé skupiny kupujících s rozdílnými potřebami a chováním. Tržní segment je potom tvořen právě určitou skupinou zákazníků, kteří mají podobné přání a potřeby. Abychom mohli určitou skupinu zákazníků označit jako segment, musí splňovat určité předpoklady – tržní segment musí být dostatečně velký, musí být přesně definovatelný, měřitelný, dostupný a musí se jednat o homogenní skupinu poptávajících. Segmentaci spotřebních trhů můžeme provést na základě kritérií –

graf

1) Statistická segmentační kritéria –jedná se o klasické charakteristiky, které zjistíme například na Českém statistickém úřadě či na městských úřadech. Informace jsou tedy poměrně snadno dostupné a zjistitelné. Na základě toho můžeme rozlišovat –
·         Geografickou segmentaci – jedná se o to, že jsou zákazníci rozdělení do různých geografických jednotek například podle národnosti, regionů, států, měst či jiných oblastí.

·         Demografickou segmentaci – k tomuto členění jsou využívána klasická demografická kritéria, kterými mohou být věk, životní cyklus rodiny (zákazníky v tomto případě členíme například na samostatně žijící jedince, páry žijící tzv. na hromádce, manželé, rodiny s dětmi, rozvedené manželství a podobně), pohlaví, zaměstnání, vzdělání, generace, velikost rodiny a další.
·         Geodemografie – znamená spojení předchozích dvou segmentací. V současné době je stále populárnější, jedná se o to, že se propojují vztahy mezi geografickou lokalitou a demografickými charakteristikami.

2) Psychografická segmentace –na základě této segmentace se zákazníci člení do různých skupin například podle společenských tříd, životního stylu nebo povahových rysů.

přestávka

3) Behaviorální segmentace –zabývá se chováním zákazníků. Rozděluje zákazníky do skupin podle nákupního chování, např. –
·         Podle toho, při jaké příležitosti je produkt nejčastěji nakupován.
·         Podle toho, jaké přínosy spotřebitel od produktu očekává.
·         Podle toho, zda se produkt nakupuje občas, pravidelně či často.
·         Podle toho, jaký mají spotřebitelé postoj k určitému produktu.
·         Podle toho, jak jsou zákazníci věrni určité značce…