Péče o dravé ptáky a sokoly

Péče o dravé ptáky a sokoly

By 0 Comment 14. 9. 2020

Sokolovití ptáci mají několik společných znaků, z nichž můžeme uvést například:

· výrazně zahnutý zobák
· drápy
· výborně vyvinutý zrak
· opeření v hnědém, bílém a černém zbarvení
Sokolovití dravci obývají téměř celý svět, mimo nejhustější lesní porosty střední Afriky, několika ostrovů, okraj Arktidy a Antarktidu. Dravci se vyskytují v mnoha rozličných oblastech, od tropických deštných pralesů po pouště. Mají rádi otevřené krajiny, okraje lesů a lesní mýtiny. Na těchto místech totiž mají vhodné podmínky k lovu.

pták

Chov dravců a jejich nemoci

Sokolovití ptáci jsou často chovaní v zajetí, mnoho těchto krasavců je chováno v sokolnictví k lovu. Jako každý živý tvor, který je chován v zajetí, tak i tito ptáci potřebují svoji péči, neboť
Zde je výčet nejčastějších nemocí dravých ptáků a sokolů:

Aspergilóza
Toto onemocnění se vyskytuje převážně u loveckých sokolů a jiných dravých ptáků, kteří žijí v prostředí, které je chudé na bakterie a plísně, jako jsou pouště a zamrzlá území. Toto onemocnění způsobují plísně, které dravec vdechuje ve vlhkém a špinavém prostředí. Jako prvotní jsou projevy a příznaky tyto, že pták kýchá kašle. Přestože dravec žere, stále pomalu ztrácí váhu. Později se u dravého ptáka dostavuje dušnost. Pták dýchá s pootevřeným zobákem, a to i při malé zátěži. Ke konci je dušení, sípot a odmítání potravy. Tato nemoc je bohužel neléčitelná.

sokol

Křivice neboli rachitida
V tomto případě jde spíše o poruchu, která je způsobena nedostatkem stavebních prvků pro kosti ptáka. Tato porucha se vyskytuje převážně u mláďat dravce, která rychle rostou. Jestliže je jejich strava chudá na dostatek vápníku, fosforu a vitamínu D, začnou se kosti mladých ptáků deformovat, křivit a lámat. Toto onemocnění je neléčitelné. Jakmile se totiž kosti pokřiví, nedá se s nimi už nic dělat.