Dlouhodobá zdravotně sociální péče

Dlouhodobá zdravotně sociální péče

By 0 Comment 24. 8. 2019

V rámci péče o klienta nebo pacienta na sebe zdravotní a sociální služby neoddělitelně navazují. Profese Koordinátora dlouhodobé péče není prozatím na trh práce v České republice zařazena. Obor je u nás poměrně mladý. Je možné jej studovat v Ostravě na Fakultě sociálních studií na Ostravské univerzitě, jako obor navazujícího magisterského studia. Je vhodný pro zdravotníky, sociální pracovníky, logopedy, speciální pedagogy, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další.
barevné siluety

Nová profese

Koordinátor je pomyslným pojítkem mezi sociální a zdravotní sférou. Řeší spoustu situací, které vznikají, když dojde k dlouhodobému onemocnění člověka. Jsou to neurologické a psychiatrické diagnózy, poruchy hybnosti, tělesné a mentální postižení, hluchota, slepota, nebo jejich kombinace a mnoho dalších. Také zajišťuje podporu ve stáří, když už senioři nejsou soběstační.  Zabývá se stránkou zdravotní, sociálním dopadem na rodinu i člověka samotného, řeší to, kdo o nemocného bude pečovat, jak rehabilituje, jestli je vhodná logopedie, nebo trénink jemné motoriky, pomůže v zapůjčení zdravotních pomůcek, zajímá se o pečující rodinu, jak situaci zvládá, snaží se o maximální podporu soběstačnosti u nemocného a mnohé další záležitosti. Má bohatou síť kontaktů, měl by vědět, na koho se v dané situaci obrátit a poradit se v dalším postupu péče. Je to člověk, na kterého se lze obrátit, když si rodina neví rady, nebo si jen popovídat jak se věci mají.
pevný stisk

V současnosti jsou pečující a pacienti většinou odkázáni sami na sebe. Zavřou se za nimi dveře nemocnice a mají pocit, že jsou na vzniklou situaci sami a nejsou o ní dostatečně poučení. Informace a rady zjišťují, kde se dá. U lékaře, u zdravotníků, sociálních pracovníků, fyzioterapeutů, u známých, na internetu atd. To je v pořádku, avšak člověka, na kterého je možné se obrátit, který ví, kde a jak se zeptat a v situaci umí chodit, rodiny a pacienti uvítají.